Abiks õpetajale

Käesolev veebileht on valminud Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia muusikaosakonnas ja selle peamine eesmärk on õpetada lapsi ja noori paremini pille tundma. Keskkond tervikuna on kujundatud pigem I-II kooliastme õpilastele sobilikus stiilis, kuid video- ja tekstimaterjal on edukalt kasutatav ka gümnaasiumiõpilastega.

Õppematerjal on üldhariduskooli muusikatunni kõrval mõeldud kasutamiseks ka muusikakoolide tundides, kus teemaks pillide tundmine.

Ülesehituselt on pilliportaal väga lihtne — pillid on jaotatud klassidesse traditsiooniliselt: keelpillid, klahvpillid, näppepillid, puhkpillid, löökpillid. Iga suurema pillirühma alt jõuate pillide alamlehtedeni, kus on iga pilli kohta olemas tutvustav tekst ning video- ja pildimaterjal. Oluline on, et õpilased tutvuksid mõlemaga, nii teksti kui videoga.

Lisaks eespool mainitule oleme eraldi rühmana välja toonud PÄRIMUSPILLID, et paremini tundma õppida meie oma rahva traditsioonilisi muusikainstrumente. Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia spetsiifikast lähtuvalt on rütmi- ja pärimusmuusikapillide osa hetkel kaalukam – nende pillide tutvustuse juurde kuuluvad ka meie õppejõududega tehtud põhjalikud videoklipid, kus nad tutvustavad enda õpetatavat muusikainstrumenti.

Avalehelt leiate ka lingi “Tee oma ansambel”. Tegemist on väikese interaktiivse mänguga, kus õpilastel on võimalus proovida, kuidas erinevad muusikainstrumendid kõlavad, nii koos kui eraldi. Samuti on võimalik seal proovida, millised rollid on tüüpilises rütmimuusikaansamblis erinevatel pillidel (millist partiid mängib basskitarr, millist rütmikitarr, millised on sooloinstrumendid). Ülemises reas ongi erinevad soolopillid, alumises rütmi- ja harmooniapillid. Korraga saab mängida ainult üks soolopill. Mängu alustamiseks tuleb hiirega vedada soovitud pill lavale ning vajutada “play” nuppu. Pillide lisamisel lugu katkeb ning taaskäivitamiseks tuleb uuesti nuppu vajutada.

Oleme käesolevat õppematerjali testinud ka TÜ teaduskooli e-kursusel “Pillide tundmine parmupillist orelini”.

 

Et olla abiks metoodiliselt, pakume järgnevalt Teile valiku küsimusi, mis on koostatud just pilliportaalis toodud videote ja tekstide põhjal.

Tekstide põhjal koostatud küsimused:

 •   ELEKTRIORELI ÜKS TUNTUMAID TÜÜPE ON …?

Valige üks:

 1. HAMMOND OREL (õige vastus)
 2. FENDER OREL
 3. PÕRGU OREL
 4. VÄNTOREL
 •   ORELIL ON TAVALISELT MITU KLAVIATUURI, MIDA NIMETATAKSE …?

Valige üks:

 1. AMBAALIDEKS
 2. SANDAALIDEKS
 3. FEKAALIDEKS
 4. MANUAALIDEKS (õige)
 •   KITARRI SÕRMLAUAL ASUVAID TRAATE NIMETATAKSE …?

Valige üks:

 1. JÕHVIDEKS
 2. MUHVIDEKS
 3. KRIHVIDEKS (õige)
 4. KAHVLITEKS
 •   OBOEGA SARNANE, AGA MADALAMA KÕLAGA PILL ON ..?

Valige üks:

 1. METSASARV
 2. JAHISARV
 3. INGLISSARV (õige)
 4. SOKUSARV
 •   TROMBOONI HELIKÕRGUST MUUTEV LIIKUV OSA ON …?

Valige üks:

 1. MELISS
 2. KULISS (õige)
 3. SORDIIN
 4. VENTIIL
 •   MIS PUUST TEHAKSE FAGOTTE?

Valige üks:

 1. VAHTRAST (õige)
 2. KADAKAST
 3. PUKSPUUST
 4. PALMIPUUST
 •   KUI METSASARVE TORU LAHTI HARUTADA, SIIS OLEKS TORU PIKKUS …?

Valige üks:

 1. 15 MEETRIT
 2. 64 MEETRIT
 3. 4 MEETRIT (õige)
 •   AJALOOLISTEST KUULSUSTEST ON TEADAOLEVALT FLÖÖTI MÄNGINUD…?

Valige üks:

 1. KONSTANTIN PÄTS
 2. LEONARDO DA VINCI (õige)
 3. KARL SUUR
 4. GIORDANO BRUNO
 •   MIS PUUST VALMISTATAKSE KLARNETEID?

Valige üks:

 1. VAHTRAST
 2. KADAKAST
 3. MUSTAST EEBENIPUUST (õige)
 4. MUSTAST MÄNNIST
 •   KES NEIST ON TUNTUD EESTI KITARRIMÄNGIJAD?

Valige üks või mitu:

 1. ANDRE MAAKER (õige)
 2. NEEME JÄRVI
 3. ERKI PÄRNOJA (õige)
 4. HEIKI MÄTLIK (õige)
 5. PEEDU KASS
 6. CELIA ROOSE
 7. GUSTAV ERNESAKS
 •   FAGOTI MADALAM SUGULANE ON …?

Valige üks:

 1. TENORFAGOTT
 2. ULTRAFAGOTT
 3. KONTRAFAGOTT (õige)
 •   PUUPUHKPILLIDE HULKA KUULUVAID FAGOTTE ON ORKESTRIS TAVALISELT …?

Valige üks:

 1. 8-10
 2. 1-2
 3. 2-4 (õige)
 •   KES NEIST ON TUNTUD EESTI KONTRABASSIMÄNGIJAD?

Valige üks või mitu:

 1. LUDVIG JUHT (õige)
 2. PEEDU KASS (õige)
 3. TARMO NOORMAA
 4. TÕNU KALJUSTE
 •   KES LEIUTAS ESIMESE TÄNAPÄEVASE BASSKITARRI 1951. AASTAL?

Valige üks:

 1. ADOLPH SAX
 2. THOMAS ALVA EDISON
 3. LEO FENDER (õige)
 4. ELON MUSK
 5. HENRY FORD
 •   TUNTUD EESTI SAKSOFONISTID ON …?

Valige üks või mitu:

 1. VILLU VESKI (õige)
 2. ANNE VESKI
 3. JOHANNES VOLDEMAR VESKI
 4. RAIVO TAFENAU (õige)
 5. ALEKSANDER PAAL (õige)
 6. LEMBIT SAARSALU (õige)
 •   SÜMFOONIAORKESTRI KÕIGE KÕRGEM PILL ON …?

Valige üks:

 1. PIKKOLOFLÖÖT (õige)
 2. PLOKKFLÖÖT
 3. KONTRAFAGOTT
 4. PAANIFLÖÖT
 5. TORUPILL

VIDEOTE PÕHJAL KOOSTATUD KÜSIMUSED:

 •   Viiuli ühes otsas on puitnikerdus, mille nimi on… ?

Valige üks:

 1. ROOP
 2. TIGU (õige)
 3. KONN
 4. KÕLAPULK
 •   MITU AUKU ON SAKSOFONIS?

Valige üks:

 1. 28
 2. 21 (õige)
 3. 3
 4. 97
 •   SÕRMEAVADETA VILEPILLI NIMI ON …?

Valige üks:

 1. PIKKVILE (õige)
 2. TINAVILE
 3. HÄDAVILE
 4. TORUVILE
 •   ÜKS KUULSAMAID EESTI TORUPILLIMÄNGIJAID OLI VANASTI …?

Valige üks:

 1. TORUPILL MADIS
 2. TORUPILLI JUSS (õige)
 3. TORUPILLI LEMBITU
 4. TORUPILLI MEINHARD
 •   Kuidas nimetatakse väikest abivahendit, millega saab tõmmata kitarri keeli?

Valige üks:

 1. Südikas
 2. Tõmmits
 3. Medikas (õige)
 •   MILLEST ON TEHTUD SAKSOFONI TROST?

Valige üks:

 1. PILLIROOST  (õige)
 2. METALLIST
 3. PAJUKOOREST
 4. MUNAKOOREST
 •   VILEPILL ON ARVATAVASTI MAAILMA VANIM PILL. SLOVEENIAST ON LEITUD VILE, MILLE VANUS ON UMBES …?

Valige üks:

 1. 1000000 AASTAT
 2. 340 AASTAT
 3. 45000 AASTAT (õige)
 •   Kust on pärit flamenco muusika?

Valige üks:

 1. Etioopiast
 2. Rumeeniast
 3. Itaaliast
 4. Hispaaniast (õige)
 •   LÕÕTSPILLI EHITAMISEKS ON VAJA …?

Valige üks:

 1. 2500-2700 DETAILI (õige)
 2. 4500-4700 DETAILI
 3. 7 DETAILI
 4. 3600 DETAILI
 •   MIS AASTAL PATENTEERITI SAKSOFON?

Valige üks või mitu:

 1. 1836
 2. 1946
 3. 1846 (õige)
 4. 2015
 •   FLÜGELHORN TÄHENDAB TÕLKES …?

Valige üks:

 1. KAHURITORU
 2. LENDSARV (õige)
 3. JAHIPASUN
 4. KANALISATSIOONI TORU
 •   Viiuliõpinguid alustatakse mängutehnikas nimega… ?

Valige üks:

 1. STACCATO
 2. PIZZICATO (õige)
 3. POGNAATO
 4. MARCATO
 5. STRINGENDO
 •   EESTI TÜÜPI LÕÕTSPILLI LEIUTAJA OLI …?

Valige üks:

 1. LAURI VÄINMAA
 2. PEETER MUPO
 3. VANEMUINE
 4. AUGUST TEPPO (õige)
 5. ENDEL LÕÕTSNIK
 •   Mis sajandil sündis tänapäeval mängitav viiul?

Valige üks:

 1. 13. SAJANDIL
 2. 16. SAJANDIL (õige)
 3. 15. SAJANDIL
 •   Mitu keelt on viiulil?

Valige üks:

 1. 4 (õige)
 2. 3
 3. 6
 4. 5
 •   MANDOLIINI MEDIKAID TEHTI VANASTI ISEGI …?

Valige üks:

 1. KILPKONNA KILBIST (õige)
 2. KÜKLOOBI KÜÜNTEST
 3. TEOKARBIST
 •   MANDOLIINIDE FIRMAMÄRK ON …?

Valige üks:

 1. OSTINATO
 2. VIBRATO
 3. TREMOLO (õige)
 •   SÜNTESAATORITE KONTROLLIMISEKS KASUTATAKSE …?

Valige üks:

 1. GIGA-KLAVIATUURI
 2. MIDI-KLAVIATUURI (õige)
 •   TORUPILLI VANASTI VALMISTATI …?

Valige üks:

 1. KOERA PEAST
 2. PÕDRA PÕRNAST
 3. LAMBA KOPSUST
 4. HÜLGE MAOST (õige)
 •   TROMPETI JUURDE KUULUVAID AKSESSUAARID ON …?

Valige üks:

 1. BURDOONID
 2. KÕLALEHTRID
 3. SORDIINID (õige)
 4. SARDIINID
 •   Eelmisel sajandil elas Eestis talumees ja viiuldaja nimega … ?

Valige üks:

 1. MADIS TOOM
 2. LUDVIG TOOM
 3. NICCOLO PAGANINI
 4. MIHKEL TOOM (õige)
 •   VANIM LEITUD VILEPILL ON TEHTUD …?

Valige üks:

 1. REBASE NINALUUST
 2. RÄSTIKU SABAST
 3. KARU SÄÄRELUUST (õige)
 4. MAMMUTI LONDIST
 •   Millest tehti Hiiu kandle keeli?

Valige üks:

 1. KULLATUD TRAADIST
 2. KASSI VURRUDEST
 3. HOBUSESABA JÕHVIDEST (õige)
 4. PEENIKESEST KÖIEST
 •   EESTI LÕÕTSPILLI ÜKS KUULSAMAID MÄNGIJAID OLI …?

Valige üks:

 1. TOOMAS-HENDRIK ILVES
 2. LAURI VÄINMAA
 3. KARL KIKAS (õige)
 4. MIHKEL KUKK
 5. HENN REBANE
 •   MANDOLIIN ON PÄRIT …?

Valige üks:

 1. MOLDOVAST
 2. ITAALIAST (õige)
 3. HISPAANIAST
 4. OMAANIST
 •   VANASTI TEHTI PARMUPILLE EESTIS …?

Valige üks:

 1. METALLIST (õige)
 2. KIVIST
 3. SAMBLAST
 4. PARMU JALGADEST
 •   VANASTI MÄNGITI PARMUPILLI MUUHULGAS KA …?

Valige üks:

 1. PUTUKATE TÕRJUMISEKS
 2. TANTSUKS (õige)
 3. VAENLASE HIRMUTAMISEKS
 •   TINAVILE ON PÄRIT …?

Valige üks:

 1. POOLAST
 2. IIRIMAALT (õige)
 3. MONGOOLIAST
 4. VATIKANIST
 •   TORUPILLI BASSITORUD ON …?

Valige üks:

 1. BURDOONID (õige)
 2. MEMBRAANID
 3. MANUAALID
 •   Kus ja millal ehitati ehk leiutati tänapäeval tuntud kitarr?

Valige üks:

 1. 20. saj. alguses Ameerika Ühendriikides
 2. 19. saj. keskel Hispaanias (õige)
 3. 17.-18. sajandi vahetusel Itaalias
 •   TORUPILLI VÄIKE TORU, MILLEL MÄNGITAKSE VIISI, ON …?

Valige üks:

 1. HELIPULK
 2. SUUTORU
 3. SÕRMILINE (õige)
 •   SETOMAAL LEVINUD VÄIKEKANDLEGA MÄNGITAVAD TANTSULOOD OLID … ?

Valige üks:

 1. KARGUSED (õige)
 2. ARGUSED
 3. KIIKUMISED
 4. TIKSUMISED
 5. TATSUMISED
 6. KATSUMISED
 •   VANARAHVA PAJATUSTE JÄRGI ON VÄIKEKANDLE KEELED TEHTUD … ?

Valige üks:

 1. KOERA SABAST
 2. NOORE NEITSI JUUSTEST (õige)
 3. KUIVATATUD VIHMAUSSIDEST
 4. SEA KARVADEST
 •   Millised keeled on vestern-kitarril?

Valige üks:

 1. Metallkeeled (õige)
 2. Nailonkeeled
 3. Puitkeeled
 4. Plastmasskeeled
 •   MITU KEELT ON MANDOLIINIL?

Valige üks:

 1. 6
 2. 8 (õige)
 3. 7
 4. 12
 •   KAS SAKSOFON ON …?

Valige üks või mitu:

 1. VASKPUHKPILL
 2. PLASTPUHKPILL
 3. PUUPUHKPILL (õige)
 •   TROMPETIT ON KASUTATUD VANASTI KA …?

Valige üks:

 1. VAENLASE HIRMUTAMISEKS (õige)
 2. SÕPRADE HIRMUTAMISEKS
 3. PIIRITUSE AJAMISEKS
 •   KUI VANA ON TRUMMIKOMPLEKT UMBES?

Valige üks:

 1. 150 AASTAT
 2. 50 AASTAT
 3. 100 AASTAT (õige)
 4. 4 AASTAT
 •   Kuri pastor Österblom käskis Hiiu kandled kokku koguda ja …?

Valige üks:

 1. MAHA MATTA
 2. NENDEST TÖÖRIISTU VALMISTADA
 3. ÄRA LÕHKUDA
 4. ÄRA PÕLETADA (õige)
 •   VÄIKEKANDLED ON ENAMASTI TEHTUD … ?

Valige üks või mitu:

 1. VAHTRAST (õige)
 2. PÄHKLIPUUST
 3. ROOSIPUUST
 4. KUUSEST (õige)
 •   TORUPILLIGA MÄNGITI VANASTI PÕHILISELT …?

Valige üks:

 1. FOKSTROTTI
 2. TANGOT
 3. LABAJALAVALSSI (õige)
 4. ÜLEJALAVALSSI
 5. PUNTRATANTSU
 •   Hiiu kannelt mängiti põhiliselt…?

Valige üks:

 1. TALLINNA VANALINNAS
 2. INDIAANLASTELE
 3. VORMSI SAAREL (õige)
 4. VILSANDI SAAREL
 5. PEIPSI JÄRVE ÄÄRSETES KÜLADES
 •   Vanasti Eesti talumehed said omale viiuli…?

Valige üks:

 1. MÕISAST VARASTADES
 2. ISE EHITADES (õige)
 3. ITAALIAST OSTES
 •   MAAILMA ÜHED TUNTUMAD JAZZTROMPETISTID ON …?

Valige üks või mitu:

 1. CLIFFORD BROWN (õige)
 2. JOHN COLTRANE
 3. DONALD TRUMP
 4. MILES DAVIS (õige)
 •   LÕÕTSPILLI MEISTRI NIMI ON TAVALISELT KIRJUTATUD …?

Valige üks:

 1. BASSI PAKULE (õige)
 2. LÕÕTSA NAHALE
 3. LÕÕTSA RIHMALE
 •   MIKS ON TRUMMID ERINEVA KÕLAGA?

Valige üks:

 1. SEST NAD ON ERINEVAT VÄRVI
 2. SEST NAD ON ERINEVA SUURUSEGA (õige)